Preloading - Growfy Webflow Template
TJENESTE

Eiendomsforvaltning

Vi tilbyr profesjonell eiendomsforvaltning av både næringsbygg og sameier, med fokus på å øke eiendomsverdien samt optimalisere forvaltningen og driften av eiendommene. Vi har lang erfaring med å håndtere store og diversifiserte eiendomsporteføljer.

  • Likviditetsstyring og cash management
  • Kontroll av leiekontraktenes indeksering, eierkost, felleskost
  • Vurdering av skatte- og avgiftsmessig håndtering
  • Leietakeroppfølging, inkludert regnskapsførsel
  • Utarbeidelse av budsjett; rep/vedlikehold, kommunale avgifter, husleiekontrakter og så videre
  • Oppfølging av garantier/forsikring
  • Rapportering av MVA – terminvis
  • Årsoppgjør og skattemelding
  • Bistå leietakere med å finne lokaler samt delta i kontraktsforhandlinger
  • Bistå som deltaker i nemdsavgjørselser gjeldende prising av lokaler ved tvist

Klar til å ta en prat?

Send oss en mail eller slå på tråden