Preloading - Growfy Webflow Template
TJENESTE

Eiendomsutvikling

Vi vurderer bruken av eiendommen/porteføljen; rehabilitering, ombygging, leietakertilpasning, rive, konvertere, bygge nytt eller tilbygg/påbygg, mulighetsstudie, prosjektoppfølging, skatte- og avgiftshåndtering i utviklingsprosjekt. Vi tilbyr videre utarbeidelse av Vendor DD.

  • Vurdere bruken av eiendommen; rive, konvertere, bygge nytt eller tilbygg/påbygg
  • Tomtekjøp, utvikling og regulering, oppføring og ferdigstilling av bygningsmassen, helt frem til organisering av salg og utleie
  • Kartlegge muligheter og utfordringer
  • Representere kunden i dialog med kommune/stat/fylke, andre offentlige instanser, markedsaktører, naboer med mer
  • Skatte- og avgiftshåndtering i utviklingsprosjekt
  • Reguleringsstrategi
  • Utarbeidelse av brannkonsept og byggesøknad til kommunen i samarbeid med rådgivere

Klar til å ta en prat?

Send oss en mail eller slå på tråden