Preloading - Growfy Webflow Template
TJENESTE

Strategi, eierstyring og selskapsledelse

Vi bistår selskaper med å identifisere og adressere utfordringer knyttet til strategiutvikling, implementering og styring, samt å forbedre eierstyringen og selskapsledelsen. Dette inkluderer å bidra til utvikling av strategier for vekst og økt lønnsomhet, samt å identifisere og redusere risiko.

  • Oppfølging mot styre og eiere
  • Styrearbeid og gjennomføring av generalforsamling
  • Administrasjon av selskapets bankkonti
  • Bistå ved strategiarbeid for eiendom/portefølje
  • Oppfølging av definerte nøkkeltall, for eiendom/portefølje

Klar til å ta en prat?

Send oss en mail eller slå på tråden