Preloading - Growfy Webflow Template
TJENESTE

Teknisk Forvaltning

Vi avdekker og synliggjør forbedringspotensiale på alle eiendommer under forvaltning, og sikrer at nødvendige vedlikeholdstiltak blir presentert. Vi har spesialisert oss på energieffektive løsninger som gir besparelser både for eier og leietaker på en bærekraftig måte.


 • Utføring av tilstandskontroll
 • Utarbeide årlige vedlikeholdsplaner og vedlikeholdsbudsjetter
 • Vedlikehold av eiendommenes tegningsarkiver
 • Administrasjon av løpende vedlikehold, budsjetter og prosjekter
 • Bidrag til forbedringer og forsvarlig drift av eiendommen
 • Etablering og oppfølging av nødvendige service- og vedlikeholdsavtaler
 • Ivaretaking av myndighetskrav med fokus på internkontroll og HMS
 • Oppfølging av offentlige krav og pålegg, herunder branndokumentasjon
 • Koordinasjon og oppfølging av eiendommens vaktmestertjeneste
 • Bistand med energioptimalisering, miljø og kildesortering
 • Etablering og vedlikehold av FDV-dokumentasjon
 • Brannvernledelse

Klar til å ta en prat?

Send oss en mail eller slå på tråden